Официално е стартиран сайт на HERTZ Rent-a-Car за България на адрес www.hertz.bg